الأخاء یا اطلاعات عربی یک مجله چاپ تهران به زبان عربی بود که مؤسسه اطلاعات آن را منتشر می‌کرد.[۱] این مجله که نخستین بار در ۱ مهر ۱۳۳۹ منتشر شد،[۲] به شکل ماهنامه، دوهفته‌نامه و هفته‌نامه به چاپ رسید و در سال ۱۳۵۷ تعطیل شد.[۳] الأخاء به موضوعات خبری و فرهنگی می‌پرداخت.[۴]

یادکرد منابعویرایش

منابعویرایش

  • Parvin, Nasserddin (January 20, 2012), "EṬṬELĀʿĀT", Vol. IX, Fasc. 1 (online ed.), Encyclopædia Iranica, p. 58-62