الجای خاتون آغا

همسر تیمور لنگ

آلجای خاتون آغا که برخی از مورخان او را اولجای ترکان نیز نامیده‌اند اولین همسر تیمور لنگ است.

آلجای خاتون آغا
دورانتیموریان
نام کاملآلجای خاتون آغا
لقب(ها)بانوی خداوندگار
اولجای ترکان
پیش ازسارای خانم
همسرتیمورلنگ
فرزندانغیاث الدین جهانگیر

زندگیویرایش

او نوهٔ شاه آفرین سالی سارای است. به گفتهٔ مورخان قد و قامتی داشته همچو سرو و رویش همچو ماه شب چهارده که در ان وقت پانزده سال از سنش می‌گذشت و بعد از عروسی با تیمور او را آلجای خاتون آغا یعنی آلجای ،بانوی خداوندگار نامیدند. او غیاث الدین جهانگیر پسر اول تیمور لنگ را به دنیا آورد و در سن ۳۰ سالگی به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت. آلجای رابط میان تیمور و برادرش امیرحسین بود. او چندی بعد از خواهرش از دنیا رفت و تیمور طبق رسم تاتار با همسر امیر حسین ،سارای خانم،ازدواج کرد.

جستارهای مرتبطویرایش

منابعویرایش

  • لمب، هارولد (۱۳۸۸). تیمور لنگ فاتح جهان. ترجمهٔ علی جواهر کلام. انتشارات نیک فرجام. ص. ۲۷. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۱۳-۲۹-۲.