باز کردن منو اصلی

الحیات، مجموعه ای از معارف اسلامی اثر محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی که تا کنون دوازده جلد از آن به چاپ رسیده. این مجموعه کتاب دایره المعارف اسلام و شیعی بالاخص در زمینه اقتصاد اسلامی خوانده می‌شود و در کشورهای اسلامی اقبال خاصی از آن شده و به چندین زبان ترجمه شده است. اصل کتاب به زبان عربی بوده که احمد آرام آنرا به فارسی برگردانده است.

این کتاب در دو جلد اول خود به معارف اسلامی بطور کلی پرداخته است. جلد سوم تا ششم خاص مبحث اقتصادی اسلام است. غالب شهرت کتاب مربوط به جلدهای ۳ تا ۶ است. در این کتب، نویسندگان از منظر آیات و روایات با نگرشی امروزی و ناظر به نیازهای اجتماعی به اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی و اجتماعی پرداخته اند. جلدهای ۷ و ۸ این مجموعه توسط انتشارات دلیل ما به طبع رسیده است که در زمینه جایگاه و ارزش انسان و معرفی ارزشمندترین وجودی آنو مسئولیت‌های انسان در قبال خداوند، قرآن، معصومین و جامعه صحبت می‌کند. بخشی از جلد نهم این مجموعه با عنوان حکومت اسلامی در سال 1391 توسط انتشارات دلیل ما منتشر شده است. این مجموعه بر اساس نظر نویسندگان آن تا 14 مجلد ادامه خواهد داشت