رشید بن شریف

(تغییرمسیر از الرشید مراکش)

مولای رشید (۱۶۳۱ تا ۹ آوریل ۱۶۷۲) سومین سلطان تافیلالت و نخستین سلطان علوی مراکش بود. او پسر بنیانگذار این دودمان، شریف بن علی بود. او در ۲ اوت ۱۶۶۴ در نبردی در دشت انگاد برادرش محمد را کشت و خود سلطان شد. او در نهم آوریل سال ۱۶۷۲ میلادی درگذشت و حکومت به برادرش اسماعیل بن شریف رسید.

رشید بن شریف
سومین سلطان تافیلالت
سلطنت۱۶۶۴ تا ۱۶۶۶
پیشینمحمد بن شریف
جانشینخودش، بعنوان سلطان تمام مراکش
نخستین سلطان علوی مراکش
سلطنت۱۶۶۶ تا ۱۶۷۲
پیشیناحمدالعباس از دودمان سعدی
جانشیناسماعیل بن شریف
زاده۱۶۳۱
تافیلالت، مراکش
درگذشته۹ آوریل ۱۶۷۲ (۴۱ سال)
شهر مراکش، مراکش
دودماندودمان علوی
پدرشریف بن علی

منابع

ویرایش