الصالح ایوب (عربی: الملك الصالح نجم الدين ايوب؛ ۵ نوامبر ۱۲۰۵ – ۲۲ نوامبر ۱۲۴۹)، سلطان ایوبی با لقب ابوالفتح بود که از سال ۱۲۴۰ تا ۱۲۴۹ سلطان ایوبیان مصر بود. وی قبل از رسیدن به سلطنت امیر ایوبی دمشق بود.

الصالح ایوب
الملك الصالح
سلطان مصر
سلطنت۱۲۴۰ – ۲۲ نوامبر ۱۲۴۹
پیشینالعادل دوم
جانشینالمعظم توران‌شاه
امیر دمشق
(اولین دوره حکومت)
سلطنت۱۲۳۹
پیشینالعادل دوم
جانشینالصالح اسماعیل
(دومین دوره حکومت)
سلطنت۱۲۴۵ – ۲۲ نوامبر ۱۲۴۹
پیشینالصالح اسماعیل
جانشینالمعظم توران‌شاه
زاده۵ نوامبر ۱۲۰۵
قاهره
درگذشته۲۲ نوامبر ۱۲۴۹
منصوره
همسرشجره الدر
فرزند(ان)المعظم توران‌شاه
نام کامل
صالح نجم‌الدین ایوب
دودمانایوبیان
پدرالکامل محمد بن عادل

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش