العادل دوم

عادل دوم (عربی: العادل سيف الدين أبو بكر بن الكامل (حدود ۱۲۲۱ میلادی - ۹ فوریه ۱۲۴۸ میلادی) سلطان مصر از دودمان ایوبی بود که بعد از درگذشت پدرش کامل در سال ۶۳۵ هجری به حکومت رسید. وی ششمین سلطان ایوبی مصر بود. در زمان عادل دوم به دلیل عدم توجه وی به امور کشوری هرج و مرج حاکم گردید. او خیلی زود از سلطنت خلع شد و نهایتاً در ۲۷ سالگی درگذشت.

عادل دوم
Al-Malik al-Adil
سلطان مصر
سلطنت۶ مارس ۱۲۳۸ – ۱۲۴۰
پیشینالکامل محمد بن عادل
جانشینالصالح ایوب
امیر دمشق
سلطنت۶ مارس ۱۲۳۸ – ۱۲۳۹
پیشینالکامل محمد بن عادل
جانشینالصالح ایوب
زادهc. 1221
درگذشته۹ فوریه ۱۲۴۸
قاهره
نام کامل
سیف الدین الملک العادل أبو بکر بن ناصر الدین محمد
دودمانایوبیان
پدرالکامل محمد بن عادل
دین و مذهبمذهب اهل سنت

منابع