الفاظ و اشیا: باستان‌شناسی علوم انسانی (Les mots et les choses: Une archéologie des Sciences humaines، ۱۹۶۶) کتابی از میشل فوکو است که نویسنده در آن استدلال می‌کند که هر دوره تاریخی دارای مفروضات معرفتی اساسی و شیوه‌های تفکر خاصی است که با مشخص کردن منشأ زیست‌شناسی، اقتصاد و زبان‌شناسی تعیین می‌کند که حقیقت چیست و چه گفتمانی در مورد یک موضوع قابل قبول است. این کتاب که مقدمه‌ای دربارهٔ سرچشمه‌های علوم انسانی است، با تجزیه و تحلیل دقیق قانونی و بحث در مورد شبکه پیچیده خطوط دید، جنبه‌های پنهان و نمایش در نقاشی ندیمه‌ها (۱۶۵۶) اثر دیه‌گو ولاسکس آغاز می‌شود. استفادهٔ فوکو از تجزیه و تحلیل‌ها نشان‌دهنده تشابهات ساختاری در تحولات مشابه در ادراک است که در روش محققان در پرداختن به موضوع در علوم انسانی رخ داده‌ است.

الفاظ و اشیا
جلد ترجمهٔ فارسی
نویسنده(ها)میشل فوکو
عنوان اصلیLes Mots et les choses
کشورFrance
زبانFrench
موضوع(ها)Human science
انتشار
  • ۱۹۶۶ (Éditions Gallimard)
  • 1970 (Pantheon Books, English)
  • 1970 (Tavistock Publications, UK ed.)
گونه رسانهPrint (Hardcover and paperback)
شمار صفحات۴۰۴
شابکشابک ‎۲−۰۷−۰۲۲۴۸۴−۸
شماره اوسی‌ال‌سی۲۵۶۷۰۳۰۵۶

مفهوم معرفت ویرایش

در نظم اشیا:: باستان‌شناسی علوم انسانی فوکو معتقد است هر دوره تاریخی دارای مفروضات معرفتی اساسی و شیوه‌های تفکر خاصی است که با مشخص کردن منشأ زیست‌شناسی، اقتصاد و زبان‌شناسی تعیین می‌کند که حقیقت چیست:

منابع ویرایش

  1. Foucault, Michel. Dits et Écrits I, in Sur la justice populaire, p.1,239.