کوکب‌الفرق

(تغییرمسیر از الفرق)

بتا قیفاووس یک ستاره است که در صورت فلکی قیفاووس قرار دارد.

بتا قیفاووس
Cepheus constellation map.png
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی قیفاووس
بعد ۲۱h ۲۸m ۳۹.۵۹۷۱s
میل ‏۳۸.۵۷۸″۳۳′‎+۷۰°
قدر ظاهری (ع) ۳.۱۴۳۸
مشخصات
نوع طیف B2IIIev
شاخص رنگ U−B -0.95
شاخص رنگ B−V -0.22
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۸.۲ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: +۱۲.۵۴ mas/yr
میل: +۸.۳۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۴.۷۶ mas
جزئیات
جرم۱۲ M
شعاع۹.۰ R
نام‌گذاری‌های دیگر
Alfirk, 8 Cep, HR 8238, HD 205021, AG+70° 738, BD+69° 1173, FK5 809, GSC 04465-02643, HIP 106032, SAO 10057, CCDM J21287+7034A, WDS J21287+7034Aa,Ab, AAVSO 2127+70
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش