الف و لام عهد

الف و لام، یکی از حروف و اسماء پر کاربرد در عربی است که انواع و اقسام مختلفی را شامل می‌شود. یکی از این موارد، الف و لام عهد (که به اختصار ال عهد خوانده می‌شود) است. این الف و لام به صورت حرف کاربرد داشته و به سه قسم کلی:

  • عهد ذهنی: مانند الف و لام در «اذ هما فی الغار»
  • عهد ذکری: مانند الف و لام در «کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرّسول»
  • عهد خارجی: مانند: الف و لام در «الیوم اکملت لکم دینکم»

کاربرد و استعمال می‌شود.[۱]

سایر اقسام

علاوه بر الف و لام عهد، دو الف و لام دیگر در عربی کاربرد بسیار دارند که عبارتند از:

منابع

  1. «قواعد صرف و نحو و روش تجزیه و ترکیب - ذهنی تهرانی، سید محمدجواد - کتابخانه مدرسه فقاهت». lib.eshia.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۴-۳۰.