القای اجباری(به انگلیسی: Forced induction) پروسه ای که گاز فشرده را برای موتور احتراق داخلی تأمین می‌کند.

توربو شارژ نیسان آربی.

موتورهای القای اجباری با استفاده از نوعی فشرده ساز هوا برای افزایش بهینه فشار و دما و چگالی هوا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مانند توربوشارژرها و سوپرشارژرها

به موتورهایی که از فرایندهای القای اجباری برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق موتور استفاده نمی‌کنند،موتور تنفس طبیعی گویند.

منابع ویرایش