مستکفی

(تغییرمسیر از المستکفی بالله)

المستکفی (نام کامل وی:أبو القاسم عبدالله ابن المکتفی ابن المعتضد، المستکفی بالله) خلیفه ای از خلفای عباسی در بغداد بود که از سالهای ۹۴۴ تا ۹۴۶ در سرزمین‌های اسلامی فرمان می‌راند. هنگام خلع ابواسحاق ابراهیم متقی، با او بیعت شد. او خود را مستکفی لقب نهاد و به خلافت نشست. مدت خلافت وی یک سال و چهارماه بود، در سال ۳۳۴ قمری از معزالدوله دیلمی شکست خورد و پس از قتل عام مردم بغداد توسط پادشاه پارسی تبار آل بویه آنهم به بهانه واهی حمایت از تشیع که در اصل وارده ی فرهنگ پارسی سووشون در باورهای مذهبی مسلمانان و عامل تفرقه دائم آنان شد،و بعد از کشتار خاندان خلافت توسط سردار نامی خود تزوون، با شکنجه وقیحانه مسله،به پارس اعزام و در دژ فراموشخانه استخر به زندان افتاد تا در سال ۳۳۸ هجری درگذشت.

مستکفی
۲۲امین خلیفه عباسیان
خلافت در بغداد
سلطنت۲۶ اوت ۹۴۴ – ۲۸ ژانویه ۹۴۶
پیشینمتقی
جانشینمطیع
زاده۹۰۵
درگذشتهسپتامبر/اکتبر ۹۴۹ (۴۴ سال)
پدرمکتفی

منابعویرایش

  • سبیب رحیم (۱۹۷۱اخبار الدوله العباسیه و فیه اخبار العباس و اولاده، ترجمهٔ عبدالعزیز دوری، به کوشش عبدالجبار مطلبی.، قاهره: دارالطلیعه، ص. ۲۶۵
  • محمد خضری (۱۴۱۹الدولة العباسیة، ترجمهٔ عبدالعزیز دوری، به کوشش محمد ضناری.، قاهره: دارالکتب العلمیه، ص. ۱۴۴
  • فاروق عمر (۱۴۲۱الخلافة العباسیه فی عصر الفوضی العسکریه ۲۴۷/۳۳۹ه - ۸۶۱/۹۴۶م: دراسة تاریخیة لبوادر التسلط العسکری علی الخلافة العباسیة، به کوشش سعید شورایی.، قاهره: دارالإحسان، ص. ۸۸
  • رسول جعفریان (۱۳۷۸تاریخ اسلام از پیدایش تا ایران اسلامی، به کوشش مرتضی رحیمی.، قم: انتشارات حوزه علمیه، ص. ۸۸