المعارف کتابی نوشتهٔ ابن قتیبه دینوری است. ابن قتیبه خود این کتاب را «مجموعهٔ معارفی دانسته که هیچ انسان فرهنگ‌یافته‌ای از دانستن آن گریزی ندارد.» خلاصه‌ای از تاریخ کهن، پیامبر و صحابه، تابعین، اصحاب رأی و حدیث، قرّاء، خلفای اموی و عباسی، افراد بنام دولت، نسب‌شناسان و راویان شعر، مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند.[۱]

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • آذرنوش، آذرتاش (۱۳۷۰). «ابن قتیبه، ابومحمد». در سید محمدکاظم موسوی بجنوردی. دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. ج. چهارم. تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. شابک ۹۶۴-۷۰۲۵-۳۹-۴.