الهیات مسیحی

الهیات مسیحی تشکیلاتی است که در پی ساختن نظامی مرتبط از باور و رسوم مسیحی است. این کار اساساً مبتنی بر متون عهد قدیم و عهد جدید و نیز تاریخ سنن مسیحیان است. الهیون مسیحی از تفسیر، تحلیل منطقی و استدلال برای شفاف سازی، کشف، فهم، تاویل، نقد دفاع یا ترویج مسیحیت استفاده می‌کنند.

تامس اکویناس

منابعویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_theology