الهی‌نامه (خواجه عبدالله انصاری)

شعر خواجه عبد الله انصاری

الهی‌نامه یکی از آثار خواجه عبدالله انصاری است و حاوی نیایش و مناجات است. این اثر به نثر آمیخته با شعر (نظم) است.

منابعویرایش

  • الهی نامه خواجه عبدالله انصاری. بازبینی در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶.
  • ادبیات فارسی ۳ و ۴ (نظری، فنی و حرفه‌ای، کاردانش؛ نظام جدید آموزش متوسطه؛ حسین داودی، حسن ذوالفقاری، منصور رستگار فسایی، محمدرضا زرسنج، محمدرضا سنگری و دیگران؛ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش؛ شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران؛ چاپ اول: ۱۳۷۷؛ کد کتاب: ۲۲۰/۱. ص ۱. دسترسی به متن.