سلطان الوند

(تغییرمسیر از الوند بیگ)

سلطان الوند میرزا، پسر یوسف بیگ و نوه اوزون حسن و هشتمین پادشاه سلسله آق قویونلو بود.[۱]

سلطان الوند بیگ
نگاره‌ای از سکه سلطان الوند بیگ
سلطنت۱۴۹۸–۱۵۰۱
پیشینسلطان محمد
جانشینسلطان مراد
درگذشته۱۵۰۵ (۹۱۱ ق)
ماردین
نام کامل
سلطان الوند بن یوسف بیگ بن سلطان اوزون حسن
دودمانآق‌قویونلو
پدریوسف بیگ

الوند بیگ در سال بعد از مرگ احمد بیگ ۹۰۳ به‌ قدرت رسید. او در سال ۹۰۴ از برادرش محمدی بیگ شکست خورد و به تبریز آمد سپس تاج‌گذاری کرد. او در بهار سال ۹۰۶ در نزدیکی قزوین با سلطان مراد جنگید حاصل این جنگ صلحی بود که حکومت عراق و ایران را به مراد و حکومت دیاربکر و آذربایجان را به الوند بخشید.

الوند بیگ در سال ۹۰۷ در نزدیکی نخجوان با شاه اسماعیل جنگید و شکست خورد سپس به دیاربکر رفت و در سال ۹۱۱ در همان‌جا از دنیا رفت.[۲][۳]

منابع

ویرایش
  1. تاریخ عالم آرای امینی، صفحه ۱۶۵ و۱۶۶
  2. عالم آرای امینی، صفحه ۱۷۰ و ۱۷۴
  3. عالم آرای امینی، صفحه ۴۱۲