الکتریسته ساکن

الکتریسیته ساکن عدم تعادل بارهای الکتریکی در داخل یا روی سطح یک ماده است. بار الکتریکی؛ تا زمانی که قادر به حرکت با استفاده از یک جریان یا تخلیه الکتریکی نباشد، در جای ثابت خود الکتریسیتهٔ ساکن است. الکتریسته ساکن در مقایسه با جریان الکتریکی است که جریان از طریق سیم یا دیگر هادی‌های انتقال انرژی منتقل می‌شود.[۱]

تماس با سرسره موهای کودک سمت چپ را دارای بار مثبت کرده به طوری که یکدیگر را دفع می‌کند. این موها می‌تواند جذب سرسره که دارای بار منفی است شوند.

بار الکتریکی ساکن هر زمان که دو سطح تماس داده شده و جدا شوند و حداقل یکی از سطوح دارای مقاومت بالا در برابر جریان الکتریکی (و در نتیجه یک عایق برق) باشد. اثرات الکتریسیته ساکن برای اکثر مردم آشنا هستند چرا که مردم می‌توانند جرقه الکتریکی را حس کرده، بشنوند یا حتی ببینند. جرقه الکتریکی خنثی شدن بار اضافی است که می‌تواند از طریق تماس با یک هادی الکتریکی (برای مثال یک مسیر به زمین) یا چیزی با بار مخالف زیاد اتفاق بیفتد. پدیده آشنای یک شوک استاتیک – مخصوصا تخلیه الکترواستاتیک – ناشی از خنثی سازی بار می‌باشد.


الکتریسیته ساکن و فناوری نانو[۲]ویرایش

مواد در ابعاد نانو رفتار متفاوتی دارند به عنوان نمونه نیروهای گرانش در ابعاد ماکرو برای ما قابل درک بوده اما این نیرو در ابعاد نانو قابل صرف نظر کردن است.در دنیای نانو الکتریسیته ساکن از اهمیت بالایی برخوردار است.برای درک تاثیر فناوری نانو بر الکتریسیته ساکن ، دوعدد لوله آزمایش را در نظر بگیرید که یکی را با توپ های یونولیتی بزرگ و دیگری را با توپ های یونولیتی کوچک پر می کنیم.هنگامی که لوله‌ها را با یک تکه پارچه نخی ماساژ می‌دهیم، دو نیرو خلاف یکدیگر عمل می‌کنند. نیروی گرانش توپ‌ها را رو به پایین کشیده و در انتهای لوله قرار می‌دهد اما نیروی الکتریسیته ساکن توپ‌ها را از یکدیگر دور کرده و سبب می‌شود تا آن‌ها در لوله به حالت معلق قرار بگیرند.

نیروی الکتریسیته ساکن دارای تاثیر قدرتمندی بر روی توپ‌های کوچک است. اما این نیرو تاثیر بسیار کمی بر روی توپ‌های بزرگ‌تر دارد. دلیل این پدیده آن است که الکتریسیته ساکن بر روی سطح و یا سطح خارجی توپ‌ها ایجاد می‌شود و در دنیای نانو مساحت سطح در واحد حجم بسیار بالا می باشد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Dhogal (1986). Basic Electrical Engineering, Volume 1. Tata McGraw-Hill. p. 41. ISBN 978-0-07-451586-0.
  2. داداش، محمد صالح (۱۳۹۷). سفری به دنیای نانو - جلد اول - نانو کوچک و متفاوت است. اصفهان. صص. ۲۹. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۹-۲۱۲-۳.