الکساندر یانائوس

(تغییرمسیر از الکساندر یانئوس)

الکساندر یانائوس(زبان عبری:אלכסנדר ינאי، یونانی:Αλέξανδρος Ιανναίος) پادشاه یهودیه میان سال‌های ۱۰۳ پیش از میلاد تا ۷۶ پیش از میلاد بود. او پسر یوهانس هورکانوس و تاج‌وتخت را نیز از برادرش آریستوبولوس یکم به ارث برده‌بود. همسر او سالومه الکساندرا همسر برادر درگذشته‌اش بود.

الکساندر یانائوس

الکساندر یانائوس پادشاهی دودمان حشمونی را گسترش داد و شهر گمله را در ۸۱ پیش از میلاد به عنوان پایتختش در بلندی‌های جولان بنیادنهاد.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors، "Alexander Jannaeus،" Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Jannaeus&oldid=482574073 (accessed June 6, 2012).