الکساندر یاگیلون

الکساندر (به لهستانی:Aleksander Jagiellończyk؛ لیتوانیایی:Aleksandras Jogailaitis؛ ۵ اوت ۱۴۶۱ – ۱۹ اوت ۱۵۰۶) دوک بزرگ لیتوانی و شاه لهستان از خاندان یاگیلون و چهارمین پسر شاه کازیمیر چهارم بود. او پس از مرگ پدرش در ۱۴۹۲ میلادی، به عنوان دوک بزرگ لیتوانی برگزیده شد و در ۱۵۰۱ میلادی نیز با مرگ برادرش، ژان اول آلبرت، به مقام شاه لهستان دست یافت.

الکساندر یاگیلون
الکساندر یاگیلون
دوک بزرگ لیتوانی
سلطنت۳۰ ژوئیه ۱۴۹۲ – ۱۹ اوت ۱۵۰۶
تاج‌گذاری۳۰ ژوئیه ۱۴۹۲ در کلیسای جامع ویلینوس
پیشینکازیمیر چهارم یاگیلون
جانشینزیگیسموند اول
شاه لهستان
سلطنت۱۲ دسامبر ۱۵۰۱ – ۱۹ اوت ۱۵۰۶
تاج‌گذاری۱۲ دسامبر ۱۵۰۱ در کلیسای جامع واول
پیشینژان اول آلبرت
جانشینزیگیسموند اول

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش