الگوریتم گرام اشمیت

الگوریتم گرام اشمیت (به انگلیسی: Gram-Schmidt algorithm) روشی است که به کمک آن می‌توان از یک پایۀ دلخواه E پایه‌ای یکا متعامد ساخت.

Gram–Schmidt process.svg

منابع