الگوریتم گرام اشمیت

الگوریتم گرام اشمیت (به انگلیسی: Gram-Schmidt algorithm) روشی است که به کمک آن می‌توان از یک پایۀ دلخواه E پایه‌ای یکا متعامد ساخت. از این الگوریتم در رایانش کوانتومی و سایر زمینه های ریاضیات کاربردی استفاده می شود زیرا بردارهای پایه یکامتعامد معمولا بهترین پایه برای محاسبات و نمایش بردارها در دستگاه مختصات هستند.[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Woody, Leonard S. (2022). Essential Mathematics for Quantum Computing : a Beginner's Guide to Just the Math You Need Without Needless Complexities. Birmingham: Packt Publishing, Limited. p. 178. ISBN 1-80107-018-0. OCLC 1311316977.