الگو:آیا می‌دانستید


الگوی «آیا می‌دانستید»
QueueT:DYK/Q
NominationsT:TDYK
DiscussionWT:DYK
RulesWP:DYK
Supplementary rulesWP:DYKSG
Reviewing guideWP:DYKR
بایگانی آیا می‌دانستید‌هاویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که
StatsWP:DYKSTATS

آیا می‌دانستید به نوشتارهای تازه یا نوشتارهایی که با ضریب پنج در هفت روز گذشته گسترش یافته‌اند پیوند می‌دهد و یادآوری می‌کند. برای پیشنهاد حقیقتی تازه به این الگو، در صفحهٔ بحث پیشنهادتان را ارائه کنید.

برای گزارش خطا، خطاهای صفحهٔ اصلی را ببینید.

مدیران:

به‌روزرسانی پسینویرایش

قلاب‌های کنونیویرایش

From Wikipedia's new and recently improved content:

Agostino Ramelli's bookwheel

الگوی «آیا می‌دانستید»
QueueT:DYK/Q
NominationsT:TDYK
DiscussionWT:DYK
RulesWP:DYK
Supplementary rulesWP:DYKSG
Reviewing guideWP:DYKR
بایگانی آیا می‌دانستید‌هاویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که
StatsWP:DYKSTATS