الگو:به‌روز

[نیازمند به‌روزرسانی است]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

نشانه‌گذاری نمایش
{{به‌روز|date=ژانویه ۲۰۲۳}}
{{به‌روز|?=yes|date=ژانویه ۲۰۲۳}}
{{به‌روز|reason=But they never mentioned it again...|date=ژانویه ۲۰۲۳}}
{{به‌روز|reason=Does this still hold after so many years?|?=yes|date=ژانویه ۲۰۲۳}}

داده‌های الگوویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده به‌روز

This template should only be added to indicate a sentence that needs to be updated based on recent events.

[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Datedate

The date this template was added to the page. (Input: Monthname Year)

مقدار خودکار
{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}
رشتهپیشنهادشده
Reasonreason

Brief explanation of the reason why this template is placed, e.g. the event that renders accuracy of the claim questionable.

پیش‌فرض
The date of the event predicted near this tag has passed.
رشتهاختیاری
??

Adds '?' to the end of template text and changes wording of caption to denote uncertainty (Input: yes)

رشتهاختیاری

جستارهای وابستهویرایش