الگو:اصلاح ترجمه

(تغییرمسیر از الگو:ترجمه-نیاز)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد

بخش

اگر بخشی از نوشتار، نیاز به ترجمه دارد از {{اصلاح ترجمه|2=بخش،}} استفاده کنید.

جعبه اطلاعات

اگر جعبه اطلاعات نوشتار، نیاز به ترجمه دارد از {{اصلاح ترجمه|2=جعبه اطلاعات،}} استفاده کنید.

الگوهای وابسته

رده ردیابی