الگو:تمدید ویکی‌بانی

نظرخواهی تمدید ویکی‌بانیویرایش

درود. با توجه به سیاست ویکی‌بانی،

«۵–۴- برای تمدید دسترسی، کاربر تا پیش از اتمام مدت یک‌سالهٔ دسترسی‌اش ده روز فرصت دارد اقدام کند؛ در غیر این صورت، بعد از اتمام دورهٔ یک‌ساله دسترسی گرفته خواهد شد. شرایط نظرخواهی تمدید دسترسی، مشابه نظرخواهی اعطای دسترسی است.»

جامعهٔ ویکی‌پدیای فارسی از ادامهٔ مشارکت سازندهٔ جناب‌عالی استقبال می‌کند. اگر مایل به تمدید دسترسی ویکی‌بانی هستید، لطفاً نظرخواهی تمدید را ایجاد نمایید.

توضیحات الگو