الگو:توسط چه کسی

[توسط چه کسی؟]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

مواردی که در همسایگی این برچسب قرار دارند ممکن است از واژه‌های طفره‌آمیز استفاده کرده باشند یا اسناد بسیار مبهمی داشته باشند.
جستارهای وابسته ویرایش