الگو:توضیحات نشان

از این الگو برای ارائهٔ توضیحات عمومی برای اغلب الگوهای نشان استفاده می‌شود.

پارامترهای مورد استقاده در این الگو به قرار زیرند:

  • |for= برای ارائهٔ توصیف مختصری از چیستی نشان است.
  • |alt= اگر پارامتر جایگزینی وجود دارد که برای نشان دادن تصویر جایگزین به کار رود؛ مقدار این پارامتر را yes قرار دهید.
  • |nomessage= اگر هیچ روشی برای تغییر محتوای متن پیام تعبیه نشده‌است، مقدار این پارامتر را yes قرار دهید.
  • |autosign= اگر الگو به طور خودکار امضا می‌زند، مقدار این پارامتر را yes قرار دهید.
  • |header= برای افزودن هرگونه یادداشت سربرگ به توضیحات است. مواردی از قبیل میانبرها را در این قسمت وارد کنید.
  • |footer= برای افزودن هرگونه یادداشت ته‌برگ به توضیحات است.
توضیحات الگو

استفاده

برای استفاده از این الگو، کد {{جا:توضیحات نشان|پیامتان را این‌جا بگذارید ~~~~}} را به صفحهٔ بحث کاربری که می‌خواهید نشان را به او اعطا کنید، بچسبانید.