الگو:توپ پیشگو

8 ball icon.svg توپ پیشگوی بازرسی اعلام می‌کند:

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]