الگو:جعبه اطلاعات اسید آمینه

(تغییرمسیر از الگو:جعبه اسید آمینه)
شناسه‌ها
ویژگی‌ها

کاربرد

ویرایش
{{جعبه اسید آمینه
| نام اسید آمینه =
| تصویر =
| مخفف سه‌حرفی =
| مخفف تک‌حرفی =
| نام آیوپاک =
| قطبیت =
| زنجیر جانبی =
| بار زنجیر جانبی =
| فرمول شیمیایی =
| ثابت تفکیک ۱ =
| ثابت تفکیک ۲ =
| ثابت تفکیک زنجیر جانبی =
| ایزوالکتریک =
}}