الگو:جعبه اطلاعات اتاق

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

{{{نام}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|ایستاده=1.35]]
{{{زیرنویس}}}
ساختمان{{{ساختمان}}}
مکان{{{مکان}}}
کشور{{{کشور}}}
مختصات{{{مختصات}}}
ابعاد{{{ابعاد}}}
مساحت{{{مساحت}}}
کاربری{{{کاربری}}}
مالک{{{مالک}}}
گرداننده{{{گرداننده}}}
Dedicated{{{dedicated}}}
Presented{{{presented}}}
نامیده به نام{{{نامیده به نام}}}
مفهوم{{{مفهوم}}}
سبک{{{سبک}}}
طراح{{{طراح}}}
معماران
 • {{{معمار}}}
 • {{{معمار ۲}}}
مشاور{{{مشاور}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}

فارسی ویرایش

{{جعبه اطلاعات اتاق
|child     = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|نام      = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|تصویر     = 
|اندازه تصویر = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس    = 
             <!-- پارامترهای ویژه نقشه -->
|mapframe       = 
|mapframe-zoom     = 
|mapframe-width    = 
|mapframe-height    = 
|mapframe-marker    = 
|mapframe-marker-color = 
|mapframe-caption   = 
|mapframe-lat = و |mapframe-long = <!-- یا |mapframe-latitude = و |mapframe-longitude = -->
|مختصات    = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
|ساختمان    = 
|مکان     = 
|کشور     = 
|ابعاد     = 
|مساحت     = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m2|ft2|0}} استفاده کنید. -->
|کاربری    = 
|مالک     = 
|گرداننده   = 
|dedicated   = <!-- نمی‌دانستم چه بنامم. -->
|presented   = <!-- نمی‌دانستم چه بنامم. -->
|نامیده به نام = 
|مفهوم     = 
|سبک      = 
|طراح     = 
|معمار     = 
|معمار ۲    = 
|مشاور     = 
|وبگاه     = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
}}

انگلیسی ویرایش

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox room
| name    = 
| image    = 
| alt     = 
| caption   = 
| building  = 
| location  = 
| country   = 
| coordinates = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline,title}} -->
| dimensions = 
| area    = 
| purpose   = 
| owner    = 
| operator  = 
| dedicated  = 
| presented  = 
| namedfor  = 
| concept   = 
| style    = 
| designer  = 
| architect  = 
| architect2 = 
| adviser   = 
| website   = 
}}

نمونه ویرایش

اتاق وضعیت (کاخ سفید)
مراسم برش روبان (رونمایی) از بازطراحی اتاق وضعیت به تاریخ ۱۸ می ۲۰۰۷
ساختمانزیرزمین بال غربی کاخ سفید
مکانواشینگتن، دی.سی.
کشورایالات متحده آمریکا
کاربریتالار کنفرانس و ارزیابی اطلاعات مرکز مدیریت
{{Infobox room
| name = اتاق وضعیت (کاخ سفید)
| image = [[پرونده:White House Situation Room Friday May 18 2007.jpg|250px]]
| caption = مراسم برش روبان (رونمایی) از بازطراحی اتاق وضعیت به تاریخ ۱۸ می ۲۰۰۷
| location = [[واشینگتن، دی.سی.]]
| country = [[ایالات متحده آمریکا]]
| building = زیرزمین [[بال غربی]] [[کاخ سفید]]
| purpose = [[تالار کنفرانس]] و [[ارزیابی اطلاعات]] مرکز مدیریت
}}

ریزقالب ویرایش

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیر-الگوها ویرایش

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

Please do not remove instances of these sub-templates.

دسته‌بندی‌ها ویرایش

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

لطفاً این دسته‌بندی‌ها را جابجا نکنید، تغییر نام ندهید، و زیربخش‌های آن را نهفته نکنید

دقت ویرایش

هنگام ارائه مختصات، لطفاً از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

الگوهای وابسته ویرایش