باز کردن منو اصلی
پولونیماستاتینرادون
I

At

Ts
ظاهر
جامد سیاه
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد استاتین، At،‏ ۸۵
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈæstətn/‎ AS-tə-teen
or ‎/ˈæstətn/‎ AS-tət-in
نام گروهی برای عناصر مشابه هالوژن‌ها
گروه، دوره، بلوک ۱۷، ۶، p
جرم اتمی استاندارد (210) گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] ۴f۱۴ ۵d۱۰ ۶s۲ ۶p۵
الکترون به لایه ۲، ۸، ۱۸، ۳۲، ۱۸، ۷
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
نقطه ذوب 575 K،‎ 302 °C،‎ 576 °F
نقطه جوش 610 K،‎ 337 °C،‎ 639 °F
گرمای تبخیر 40 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 361 392 429 475 531 607
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن ±1, 3, 5, 7
الکترونگاتیوی 2.2 (مقیاس پاولینگ)
شعاع کووالانسی 150 pm
شعاع واندروالانسی 202 pm
متفرقه
مغناطیس no data
رسانایی گرمایی (300 K) 1.7 W·m−1·K−1
عدد کاس 7440-68-8
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های استاتین
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
210At trace 8.1 h ε, نشر پوزیترون 3.981 210Po
α 5.631 206Bi
211At syn 7.2 h