الگو:جعبه اطلاعات دامنه سطح‌بالا

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو نسخه فارسی {{Infobox top level domain}} می باشد .

{{جعبه اطلاعات دامنه سطح‌بالا |تصویر= |عنوان= |سال فعال شدن= |نوع= |وضعیت= |ثبت= |حمایت کننده= |نیت استفاده= |استفاده حقیقی= |دامنه ثبت شده= |محدودیت ثبت نام= |ساختار= |اسناد= |نام DNS= |سیاست نزاع= |وب‌سایت= }}

‎.ir‏
سال فعال شدن۱۹۹۴
نوع دامنه سطح‌بالادامنه سطح‌بالای کد کشوری
وضعیتفعال
ثبتپژوهشگاه دانش‌های بنیادی
حمایت کنندهندارد
نیت استفادهارتباط با  ایران
استفاده حقیقیمورد استفاده در ایران
محدودیت ثبت نامبه صورت کلی برای ایرانی و غیر ایرانی باز می باشد و سومین سطح ثبت نام در زیر دامنه‌ها دارای محدودیت می باشد و محدود به محتویات مرتبط به ایرانی‌ها میباشد.
ساختارامکان ثبت نام در سطح دوم یا سوم تحت گروه کلی سطح دوم دامنه‌ها
سیاست نزاعIRNIC Dispute Resolution Policy
وب‌سایتnic.ir