الگو:جعبه اطلاعات رشته‌کوه/توضیحات

این جعبهٔ اطلاعات برای مقاله‌هایی طراحی شده که دربارهٔ رشته‌کوه‌ها نوشته شده‌اند. پیش‌نمایشی از این الگو را می‌توانید در این صفحهٔ آزمایشی ببینید.


روش استفادهویرایش

الگوی زیر را در آغاز صفحه کپی کرده و مقدار‌های موردنیاز را به آن بیفزایید. توجه داشته باشید که پارامترهای مهم‌تر در اینجا فهرست شده‌اند و افزون بر این‌ها پارامترهای دیگری نیز در الگو وجود دارد.

{{جعبه اطلاعات رشته‌کوه
|نام           = 
|نام دیگر        = 
|تصویر          = 
|توضیح تصویر       = 
|عنوان تصویر       = 

<!-- نام‌گذاری -->
|ریشه‌شناسی        = <!-- ریشه‌شناسی نام رشته‌کوه -->
|نام بومی        = 
|نام مستعار       =

<!-- جغرافیا -->
|نوع سرزمین       = <!-- برچسب جایگزین برای واژهٔ «کشور». برای نمونه «قاره» برای اشاره به جایی در قاره جنوبگان -->
|کشور          = 
|کشور۱          = 
|کشور۲          = 
|نوع ناحیه        = <!-- برچسب جایگزین برای تقسیمات کشوری: مقدار پیش‌فرض «استان / ایالت » است. -->
|ناحیه          = 
|ناحیه۱         = 
|مرز           = 
|مرز۱          = 
|زیست‌بوم         = 
|نقشه مکان‌نگار      =
|سازنده مکان‌نگار     =

<!-- بلندترین نقطه -->
|بلندترین        = <!-- نام -->
|بلندترین مکان      = 
|ارتفاع به متر = 
|سیستم ارتفاع      = <!-- سیستم مرجعی که ارتفاع را تعریف می‌کند -->
|توضیح ارتفاع      = 

<!-- مخت‍صات بلندترین نقطه -->
|lat_d         = 
|lat_m         = 
|lat_s         = 
|lat_NS         = 
|long_d         = 
|long_m         = 
|long_s         = 
|long_EW        = 
|coordinates_note    = 

<!-- گستره -->
|درازا به کیلومتر    = 
|پهنا به کیلومتر     = 
|مساحت به کیلومترمربع  = 
|راستای طولی       = 
|راستای عرضی       = 
|توضیح درازا       = 
|توضیح پهنا       = 
|توضیح مساحت       = 

<!-- مختصات کلی رشته‌کوه (به طور معمول میانهٔ رشته‌کوه) -->
|range_lat_d       = 
|range_lat_m       = 
|range_lat_s       = 
|range_lat_NS      = 
|range_long_d      = 
|range_long_m      = 
|range_long_s      = 
|range_long_EW      = 
|range_coordinates_note = 

<!-- زمین‌شناسی -->
|زمین‌شناسی        =
|سنگ‌شناسی        = 
|دوره          = <!-- دورهٔ زمین‌شناسی -->
|کوه‌زایی         = 

<!-- Locator map; takes coordinates from "highest point" (and perhaps "range"; need to experiment and then correct this comment) -->
|map          = 
|map_alt        = 
|map_caption      = 
|map_relief       = 
|region_code      = 
|relief         =
}}

جستارهای وابستهویرایش