الگو:جعبه اطلاعات زنون

یدگزنونسزیم
Kr

Xe

Rn
ظاهر
Colorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field


Spectral lines of xenon
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد گزنون، Xe،‏ 54
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈzɛnɒn/‎ ZEN-on[۱]
or ‎/ˈznɒn/‎ ZEE-non[۲]
نام گروهی برای عناصر مشابه گازهای نجیب
گروه، دوره، بلوک ۱۸، ۵، p
جرم اتمی استاندارد 131.293(6) گرم بر مول
آرایش الکترونی [Kr] 5s2 4d10 5p6
الکترون به لایه 2, 8, 18, 18, 8
ویژگی‌های فیزیکی
حالت گاز
چگالی (0 °C، 101.325 kPa)
5.894 g/L
چگالی مایع در نقطه جوش 3.057[۳] g·cm−۳
نقطه ذوب (101.325 kPa)161.4 K،‎ -111.7 °C،‎ -169.1 °F
نقطه جوش (101.325 kPa)165.03 K،‎ -108.12 °C،‎ -162.62 °F
نقطه سه‌گانه 161.405 K (-112°C) ،‎ 81.6[۴] kPa
نقطه بحرانی 289.77 K، 5.841 MPa
گرمای هم‌جوشی (101.325 kPa) 2.27 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر (101.325 kPa) 12.64 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 5R/2 = 20.786 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 83 92 103 117 137 165
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 0, +1, +2, +4, +6, +8
(rarely more than 0)
(weakly اسیدic oxide)
الکترونگاتیوی 2.6 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 1170.4 کیلوژول بر مول
دومین: 2046.4 کیلوژول بر مول
سومین: 3099.4 کیلوژول بر مول
شعاع کووالانسی 140±9 pm
شعاع واندروالانسی 216 pm
متفرقه
مغناطیس دیامغناطیس[۵]
رسانایی گرمایی (300 K) 5.65×10-3  W·m−1·K−1
سرعت صوت (liquid) 1090 m/s; (gas) 169 m/s
عدد کاس 7440-63-3
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های گزنون
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
124Xe 0.095% 124Xe ایزوتوپ پایدار است که 70 نوترون دارد
125Xe syn 16.9 h ε 1.652 125I
126Xe 0.089% 126Xe ایزوتوپ پایدار است که 72 نوترون دارد
127Xe syn 36.345 d ε 0.662 127I
128Xe 1.91% 128Xe ایزوتوپ پایدار است که 74 نوترون دارد
129Xe 26.4% 129Xe ایزوتوپ پایدار است که 75 نوترون دارد
130Xe 4.07% 130Xe ایزوتوپ پایدار است که 76 نوترون دارد
131Xe 21.2% 131Xe ایزوتوپ پایدار است که 77 نوترون دارد
132Xe 26.9% 132Xe ایزوتوپ پایدار است که 78 نوترون دارد
133Xe syn 5.247 d β 0.427 133Cs
134Xe 10.4% 134Xe ایزوتوپ پایدار است که 80 نوترون دارد
135Xe syn 9.14 h β 1.16 135Cs
136Xe 8.86% 136Xe ایزوتوپ پایدار است که 82 نوترون دارد

منابعویرایش

  1. J. A. Simpson & E. S. C. Weiner, ed. (1989). "گزنون". فرهنگ انگلیسی آکسفورد. 20 (2nd ed.). Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-861232-X.
  2. "گزنون". Dictionary.com Unabridged. 2010. Retrieved 2010-05-06.
  3. [۱]
  4. Lide, David R. (2004). "Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements". CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th edition ed.). Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBN 0849304857. line feed character in |chapter= at position 72 (help)
  5. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.