الگو:جمله جانبدارانه

[بی‌طرفی مورد مناقشه است.]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

جستارهای وابستهویرایش