[نیازمند یادکرد دقیق]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو در جایی کاربرد دارد که به منبع اشاره شده است یا تنها بخشی از آن اشاره شده است، ولی جزئیات آن بیان نشده. در این موارد درستی ادعا ممکن است زیر سوال باشد یا نباشد.

استفاده ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش