الگو:پیشینه برگزیدگی

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

از این الگو در صفحات بحث نوشتارهای خوب استفاده می‌شود تا پیوند به مباحث صورت گرفته جهت خوبیدگی نوشتار به راحتی در دسترس باشد.

استفادهویرایش

  • در صورتی که نوشتار تنها یک بار نامزد شده‌است و در همان مرتبه‌ی اول به یک نوشتار برگزیده ارتقا یافته است کافی است {{پیشینه برگزیدگی}} را در صفحه‌ی بحث نوشتار بچسبانید.
  • در صورتی که مراحل برگزیدگی نوشتار در مرتبهٔ اول ناموفق به اتمام رسیده باشد و نوشتار در مرتبهٔ دوم یا سوم یا ... به یک نوشتار خوب ارتقا یافته باشد از {{پیشینه برگزیدگی|صفحه= نام صفحه‌ای که مباحث برگزیدگی در آن صورت گرفته‌است}} استفاده کنید.
    • به عنوان مثال در صفحه بحث نوشتار بقای شیء که برگزیدگی آن در مرتبهٔ نخست ناموفق جمع‌بندی شد و سپس در مرتبهٔ دوم تبدیل به یک نوشتار برگزیده شد، {{پیشینه برگزیدگی|صفحه=بقای شیء۲}} را بچسبانید.