الگو:سال در گاه‌شماری‌های دیگر/آزمایشی

نسخه تمرینی

ویرایش
۲۰۲۴ در گاه‌شماری‌های دیگر
گاه‌شماری ایرانی۱۴۰۲–۱۴۰۳
گاه‌شماری میلادی۲۰۲۴
MMXXIV
گاه‌شماری اتیوپیایی۲۰۱۶–۲۰۱۷
گاه‌شماری ارمنی۱۴۷۳
ԹՎ ՌՆՀԳ
گاه‌شماری اسلامی۱۴۴۵–۱۴۴۶
گاه‌شماری ایگبو۱۰۲۴–۱۰۲۵
گاه‌شماری آشوری۶۷۷۴
گاه‌شماری بربری۲۹۷۴
گاه‌شماری بنگالی۱۴۳۱
گاه‌شماری بهائی۱۸۰–۱۸۱
گاه‌شماری بودایی۲۵۶۸
گاه‌شماری بیزانسی۷۵۳۲–۷۵۳۳
گاه‌شماری جوچه۱۱۳
گاه‌شماری چینی癸卯(آب خرگوش)
۴۷۲۰ یا ۴۶۶۰
    — تا —
甲辰年 (چوب اژدها)
۴۷۲۱ یا ۴۶۶۱
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی۲۵۶۷
گاه‌شماری دیسکوردیان۳۱۹۰
گاه‌شماری ژاپنیهیسه‌ای ۳۶
(平成36年)
گاه‌شماری ژولینیمیلادی منهای ۱۳ روز
گاه‌شماری سنتی برمه‌ای۱۳۸۶
گاه‌شماری عبری۵۷۸۴–۵۷۸۵
گاه‌شماری قبطی۱۷۴۰–۱۷۴۱
گاه‌شماری کره‌ای۴۳۵۷
گاه‌شماری مینگوگاه‌شماری جمهوری چین ۱۱۳
民國۱۱۳年
گاه‌شماری هولوسن۱۲۰۲۴
گاه‌شماری‌های هندو
 - ویکرم سموت۲۰۸۰–۲۰۸۱
 - شاکا ساموات۱۹۴۶–۱۹۴۷
 - کالی یوگا۵۱۲۵–۵۱۲۶
از تاریخ پیدایش رم۲۷۷۷
سال سلطنت بریتانیا۷۲ الیزابت ۲ – ۷۳ الیزابت ۲
ساعت یونیکس۱۷۰۴۰۶۷۲۰۰–۱۷۳۵۶۸۹۵۹۹
۱۹۴۵ در گاه‌شماری‌های دیگر
گاه‌شماری ایرانی۱۳۲۳–۱۳۲۴
گاه‌شماری میلادی۱۹۴۵
MCMXLV
گاه‌شماری اتیوپیایی۱۹۳۷–۱۹۳۸
گاه‌شماری ارمنی۱۳۹۴
ԹՎ ՌՅՂԴ
گاه‌شماری اسلامی۱۳۶۴–۱۳۶۵
گاه‌شماری ایگبو۹۴۵–۹۴۶
گاه‌شماری آشوری۶۶۹۵
گاه‌شماری بربری۲۸۹۵
گاه‌شماری بنگالی۱۳۵۲
گاه‌شماری بهائی۱۰۱–۱۰۲
گاه‌شماری بودایی۲۴۸۹
گاه‌شماری بیزانسی۷۴۵۳–۷۴۵۴
گاه‌شماری جوچه۳۴
گاه‌شماری چینی甲申(چوب میمون)
۴۶۴۱ یا ۴۵۸۱
    — تا —
乙酉年 (چوب خروس)
۴۶۴۲ یا ۴۵۸۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی۲۴۸۸
گاه‌شماری دیسکوردیان۳۱۱۱
گاه‌شماری ژاپنیشووا ۲۰
(昭和20年)
گاه‌شماری ژولینیمیلادی منهای ۱۳ روز
گاه‌شماری سنتی برمه‌ای۱۳۰۷
گاه‌شماری عبری۵۷۰۵–۵۷۰۶
گاه‌شماری قبطی۱۶۶۱–۱۶۶۲
گاه‌شماری کره‌ای۴۲۷۸
گاه‌شماری مینگوگاه‌شماری جمهوری چین ۳۴
民國۳۴年
گاه‌شماری هولوسن۱۱۹۴۵
گاه‌شماری‌های هندو
 - ویکرم سموت۲۰۰۱–۲۰۰۲
 - شاکا ساموات۱۸۶۷–۱۸۶۸
 - کالی یوگا۵۰۴۶–۵۰۴۷
از تاریخ پیدایش رم۲۶۹۸
سال سلطنت بریتانیا۹ جرج ۶ – ۱۰ جرج ۶
۳ پیش از میلاد در گاه‌شماری‌های دیگر
گاه‌شماری ایرانی۶۲۴ پیش از هجرت – ۶۲۳ پیش از هجرت
گاه‌شماری میلادی۳ پیش از میلاد
II BC
گاه‌شماری اتیوپیایی−۱۰ – −۹
گاه‌شماری ارمنینامعلوم
گاه‌شماری اسلامی۶۴۳ پیش از هجرت – ۶۴۲ پیش از هجرت
گاه‌شماری ایگبو−۱۰۰۲ – −۱۰۰۱
گاه‌شماری آشوری۴۷۴۸
گاه‌شماری بربری۹۴۸
گاه‌شماری بنگالی−۵۹۵
گاه‌شماری بهائی−۱۸۴۶ – −۱۸۴۵
گاه‌شماری بودایی۵۴۲
گاه‌شماری بیزانسی۵۵۰۶–۵۵۰۷
گاه‌شماری جوچهنامعلوم
گاه‌شماری چینی丁巳(آتش مار)
۲۶۹۴ یا ۲۶۳۴
    — تا —
戊午年 (زمین اسب)
۲۶۹۵ یا ۲۶۳۵
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی۵۴۱
گاه‌شماری دیسکوردیان۱۱۶۴
گاه‌شماری ژاپنینامعلوم
گاه‌شماری ژولینی۳ پیش از میلاد
II BC
گاه‌شماری سنتی برمه‌ای−۶۴۰
گاه‌شماری عبری۳۷۵۸–۳۷۵۹
گاه‌شماری قبطی−۲۸۶ – −۲۸۵
گاه‌شماری کره‌ای۲۳۳۱
گاه‌شماری مینگو۱۹۱۴ پیش از گاه‌شماری جمهوری چین
民前۱۹۱۴年
گاه‌شماری هولوسن۹۹۹۸
گاه‌شماری‌های هندو
 - ویکرم سموت۵۴–۵۵
 - شاکا سامواتنامعلوم
 - کالی یوگا۳۰۹۹–۳۱۰۰
از تاریخ پیدایش رم۷۵۱
سال سلطنت انگلیسنامعلوم

الگوی اصلی

ویرایش
۱۹۴۵ در گاه‌شماری‌های دیگر
گاه‌شماری ایرانی۱۳۲۳–۱۳۲۴
گاه‌شماری میلادی۱۹۴۵
MCMXLV
گاه‌شماری اتیوپیایی۱۹۳۷–۱۹۳۸
گاه‌شماری ارمنی۱۳۹۴
ԹՎ ՌՅՂԴ
گاه‌شماری اسلامی۱۳۶۴–۱۳۶۵
گاه‌شماری ایگبو۹۴۵–۹۴۶
گاه‌شماری آشوری۶۶۹۵
گاه‌شماری بربری۲۸۹۵
گاه‌شماری بنگالی۱۳۵۲
گاه‌شماری بهائی۱۰۱–۱۰۲
گاه‌شماری بودایی۲۴۸۹
گاه‌شماری بیزانسی۷۴۵۳–۷۴۵۴
گاه‌شماری جوچه۳۴
گاه‌شماری چینی甲申(چوب میمون)
۴۶۴۱ یا ۴۵۸۱
    — تا —
乙酉年 (چوب خروس)
۴۶۴۲ یا ۴۵۸۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی۲۴۸۸
گاه‌شماری دیسکوردیان۳۱۱۱
گاه‌شماری ژاپنیشووا ۲۰
(昭和20年)
گاه‌شماری ژولینیمیلادی منهای ۱۳ روز
گاه‌شماری سنتی برمه‌ای۱۳۰۷
گاه‌شماری عبری۵۷۰۵–۵۷۰۶
گاه‌شماری قبطی۱۶۶۱–۱۶۶۲
گاه‌شماری کره‌ای۴۲۷۸
گاه‌شماری مینگوگاه‌شماری جمهوری چین ۳۴
民國۳۴年
گاه‌شماری هولوسن۱۱۹۴۵
گاه‌شماری‌های هندو
 - ویکرم سموت۲۰۰۱–۲۰۰۲
 - شاکا ساموات۱۸۶۷–۱۸۶۸
 - کالی یوگا۵۰۴۶–۵۰۴۷
از تاریخ پیدایش رم۲۶۹۸
سال سلطنت بریتانیا۹ جرج ۶ – ۱۰ جرج ۶
۴ پیش از میلاد در گاه‌شماری‌های دیگر
گاه‌شماری ایرانی۶۲۵ پیش از هجرت – ۶۲۴ پیش از هجرت
گاه‌شماری میلادی۴ پیش از میلاد
III BC
گاه‌شماری اتیوپیایی−۱۱ – −۱۰
گاه‌شماری ارمنینامعلوم
گاه‌شماری اسلامی۶۴۴ پیش از هجرت – ۶۴۳ پیش از هجرت
گاه‌شماری ایگبو−۱۰۰۳ – −۱۰۰۲
گاه‌شماری آشوری۴۷۴۷
گاه‌شماری بربری۹۴۷
گاه‌شماری بنگالی−۵۹۶
گاه‌شماری بهائی−۱۸۴۷ – −۱۸۴۶
گاه‌شماری بودایی۵۴۱
گاه‌شماری بیزانسی۵۵۰۵–۵۵۰۶
گاه‌شماری جوچهنامعلوم
گاه‌شماری چینی丙辰(آتش اژدها)
۲۶۹۳ یا ۲۶۳۳
    — تا —
丁巳年 (آتش مار)
۲۶۹۴ یا ۲۶۳۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی۵۴۰
گاه‌شماری دیسکوردیان۱۱۶۳
گاه‌شماری ژاپنینامعلوم
گاه‌شماری ژولینی۴ پیش از میلاد
III BC
گاه‌شماری سنتی برمه‌ای−۶۴۱
گاه‌شماری عبری۳۷۵۷–۳۷۵۸
گاه‌شماری قبطی−۲۸۷ – −۲۸۶
گاه‌شماری کره‌ای۲۳۳۰
گاه‌شماری مینگو۱۹۱۵ پیش از گاه‌شماری جمهوری چین
民前۱۹۱۵年
گاه‌شماری هولوسن۹۹۹۷
گاه‌شماری‌های هندو
 - ویکرم سموت۵۳–۵۴
 - شاکا سامواتنامعلوم
 - کالی یوگا۳۰۹۸–۳۰۹۹
از تاریخ پیدایش رم۷۵۰
سال سلطنت انگلیسنامعلوم