الگو:سال در گاه‌شماری‌های دیگر/آزمایشی

نسخه تمرینیویرایش

۲۰۲۰ در گاه‌شماری‌های دیگر
گاه‌شماری ایرانی۱۳۹۸–۱۳۹۹
گاه‌شماری میلادی۲۰۲۰
MMXX
گاه‌شماری اتیوپیایی۲۰۱۲–۲۰۱۳
گاه‌شماری ارمنی۱۴۶۹
ԹՎ ՌՆԿԹ
گاه‌شماری اسلامی۱۴۴۱–۱۴۴۲
گاه‌شماری ایگبو۱۰۲۰–۱۰۲۱
گاه‌شماری آشوری۶۷۷۰
گاه‌شماری بربری۲۹۷۰
گاه‌شماری بنگالی۱۴۲۷
گاه‌شماری بهائی۱۷۶–۱۷۷
گاه‌شماری بودایی۲۵۶۴
گاه‌شماری بیزانسی۷۵۲۸–۷۵۲۹
گاه‌شماری جوچه۱۰۹
گاه‌شماری چینی己亥(زمین خوک)
۴۷۱۶ یا ۴۶۵۶
    — تا —
庚子年 (فلز موش)
۴۷۱۷ یا ۴۶۵۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی۲۵۶۳
گاه‌شماری دیسکوردیان۳۱۸۶
گاه‌شماری ژاپنیهیسه‌ای ۳۲
(平成32年)
گاه‌شماری ژولینیمیلادی منهای ۱۳ روز
گاه‌شماری سنتی برمه‌ای۱۳۸۲
گاه‌شماری عبری۵۷۸۰–۵۷۸۱
گاه‌شماری قبطی۱۷۳۶–۱۷۳۷
گاه‌شماری کره‌ای۴۳۵۳
گاه‌شماری مینگوگاه‌شماری جمهوری چین ۱۰۹
民國۱۰۹年
گاه‌شماری هولوسن۱۲۰۲۰
گاه‌شماری‌های هندو
 - ویکرم سموت۲۰۷۶–۲۰۷۷
 - شاکا ساموات۱۹۴۲–۱۹۴۳
 - کالی یوگا۵۱۲۱–۵۱۲۲
از تاریخ پیدایش رم۲۷۷۳
سال سلطنت بریتانیا۶۸ الیزابت ۲ – ۶۹ الیزابت ۲
ساعت یونیکس۱۵۷۷۸۳۶۸۰۰–۱۶۰۹۴۵۹۱۹۹
۱۹۴۵ در گاه‌شماری‌های دیگر
گاه‌شماری ایرانی۱۳۲۳–۱۳۲۴
گاه‌شماری میلادی۱۹۴۵
MCMXLV
گاه‌شماری اتیوپیایی۱۹۳۷–۱۹۳۸
گاه‌شماری ارمنی۱۳۹۴
ԹՎ ՌՅՂԴ
گاه‌شماری اسلامی۱۳۶۴–۱۳۶۵
گاه‌شماری ایگبو۹۴۵–۹۴۶
گاه‌شماری آشوری۶۶۹۵
گاه‌شماری بربری۲۸۹۵
گاه‌شماری بنگالی۱۳۵۲
گاه‌شماری بهائی۱۰۱–۱۰۲
گاه‌شماری بودایی۲۴۸۹
گاه‌شماری بیزانسی۷۴۵۳–۷۴۵۴
گاه‌شماری جوچه۳۴
گاه‌شماری چینی甲申(چوب میمون)
۴۶۴۱ یا ۴۵۸۱
    — تا —
乙酉年 (چوب خروس)
۴۶۴۲ یا ۴۵۸۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی۲۴۸۸
گاه‌شماری دیسکوردیان۳۱۱۱
گاه‌شماری ژاپنیشووا ۲۰
(昭和20年)
گاه‌شماری ژولینیمیلادی منهای ۱۳ روز
گاه‌شماری سنتی برمه‌ای۱۳۰۷
گاه‌شماری عبری۵۷۰۵–۵۷۰۶
گاه‌شماری قبطی۱۶۶۱–۱۶۶۲
گاه‌شماری کره‌ای۴۲۷۸
گاه‌شماری مینگوگاه‌شماری جمهوری چین ۳۴
民國۳۴年
گاه‌شماری هولوسن۱۱۹۴۵
گاه‌شماری‌های هندو
 - ویکرم سموت۲۰۰۱–۲۰۰۲
 - شاکا ساموات۱۸۶۷–۱۸۶۸
 - کالی یوگا۵۰۴۶–۵۰۴۷
از تاریخ پیدایش رم۲۶۹۸
سال سلطنت بریتانیا۹ جرج ۶ – ۱۰ جرج ۶
۳ پیش از میلاد در گاه‌شماری‌های دیگر
گاه‌شماری ایرانی۶۲۴ پیش از هجرت – ۶۲۳ پیش از هجرت
گاه‌شماری میلادی۳ پیش از میلاد
گاه‌شماری اتیوپیایی−۱۰ – −۹
گاه‌شماری ارمنینامعلوم
گاه‌شماری اسلامی۶۴۳ پیش از هجرت – ۶۴۲ پیش از هجرت
گاه‌شماری ایگبو−۱۰۰۲ – −۱۰۰۱
گاه‌شماری آشوری۴۷۴۸
گاه‌شماری بربری۹۴۸
گاه‌شماری بنگالی−۵۹۵
گاه‌شماری بهائی−۱۸۴۶ – −۱۸۴۵
گاه‌شماری بودایی۵۴۲
گاه‌شماری بیزانسی۵۵۰۶–۵۵۰۷
گاه‌شماری جوچهنامعلوم
گاه‌شماری چینی丁巳(آتش مار)
۲۶۹۴ یا ۲۶۳۴
    — تا —
戊午年 (زمین اسب)
۲۶۹۵ یا ۲۶۳۵
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی۵۴۱
گاه‌شماری دیسکوردیان۱۱۶۴
گاه‌شماری ژاپنینامعلوم
گاه‌شماری ژولینی۳ پیش از میلاد
گاه‌شماری سنتی برمه‌ای−۶۴۰
گاه‌شماری عبری۳۷۵۸–۳۷۵۹
گاه‌شماری قبطی−۲۸۶ – −۲۸۵
گاه‌شماری کره‌ای۲۳۳۱
گاه‌شماری مینگو۱۹۱۴ پیش از گاه‌شماری جمهوری چین
民前۱۹۱۴年
گاه‌شماری هولوسن۹۹۹۸
گاه‌شماری‌های هندو
 - ویکرم سموت۵۴–۵۵
 - شاکا سامواتنامعلوم
 - کالی یوگا۳۰۹۹–۳۱۰۰
از تاریخ پیدایش رم۷۵۱
سال سلطنت انگلیسنامعلوم

الگوی اصلیویرایش

۱۹۴۵ در گاه‌شماری‌های دیگر
گاه‌شماری ایرانی۱۳۲۳–۱۳۲۴
گاه‌شماری میلادی۱۹۴۵
MCMXLV
گاه‌شماری اتیوپیایی۱۹۳۷–۱۹۳۸
گاه‌شماری ارمنی۱۳۹۴
ԹՎ ՌՅՂԴ
گاه‌شماری اسلامی۱۳۶۴–۱۳۶۵
گاه‌شماری ایگبو۹۴۵–۹۴۶
گاه‌شماری آشوری۶۶۹۵
گاه‌شماری بربری۲۸۹۵
گاه‌شماری بنگالی۱۳۵۲
گاه‌شماری بهائی۱۰۱–۱۰۲
گاه‌شماری بودایی۲۴۸۹
گاه‌شماری بیزانسی۷۴۵۳–۷۴۵۴
گاه‌شماری جوچه۳۴
گاه‌شماری چینی甲申(چوب میمون)
۴۶۴۱ یا ۴۵۸۱
    — تا —
乙酉年 (چوب خروس)
۴۶۴۲ یا ۴۵۸۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی۲۴۸۸
گاه‌شماری دیسکوردیان۳۱۱۱
گاه‌شماری ژاپنیشووا ۲۰
(昭和20年)
گاه‌شماری ژولینیمیلادی منهای ۱۳ روز
گاه‌شماری سنتی برمه‌ای۱۳۰۷
گاه‌شماری عبری۵۷۰۵–۵۷۰۶
گاه‌شماری قبطی۱۶۶۱–۱۶۶۲
گاه‌شماری کره‌ای۴۲۷۸
گاه‌شماری مینگوگاه‌شماری جمهوری چین ۳۴
民國۳۴年
گاه‌شماری هولوسن۱۱۹۴۵
گاه‌شماری‌های هندو
 - ویکرم سموت۲۰۰۱–۲۰۰۲
 - شاکا ساموات۱۸۶۷–۱۸۶۸
 - کالی یوگا۵۰۴۶–۵۰۴۷
از تاریخ پیدایش رم۲۶۹۸
سال سلطنت بریتانیا۹ جرج ۶ – ۱۰ جرج ۶


۴ پیش از میلاد در گاه‌شماری‌های دیگر
گاه‌شماری ایرانی۶۲۵ پیش از هجرت – ۶۲۴ پیش از هجرت
گاه‌شماری میلادی۴ پیش از میلاد
گاه‌شماری اتیوپیایی−۱۱ – −۱۰
گاه‌شماری ارمنینامعلوم
گاه‌شماری اسلامی۶۴۴ پیش از هجرت – ۶۴۳ پیش از هجرت
گاه‌شماری ایگبو−۱۰۰۳ – −۱۰۰۲
گاه‌شماری آشوری۴۷۴۷
گاه‌شماری بربری۹۴۷
گاه‌شماری بنگالی−۵۹۶
گاه‌شماری بهائی−۱۸۴۷ – −۱۸۴۶
گاه‌شماری بودایی۵۴۱
گاه‌شماری بیزانسی۵۵۰۵–۵۵۰۶
گاه‌شماری جوچهنامعلوم
گاه‌شماری چینی丙辰(آتش اژدها)
۲۶۹۳ یا ۲۶۳۳
    — تا —
丁巳年 (آتش مار)
۲۶۹۴ یا ۲۶۳۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی۵۴۰
گاه‌شماری دیسکوردیان۱۱۶۳
گاه‌شماری ژاپنینامعلوم
گاه‌شماری ژولینی۴ پیش از میلاد
گاه‌شماری سنتی برمه‌ای−۶۴۱
گاه‌شماری عبری۳۷۵۷–۳۷۵۸
گاه‌شماری قبطی−۲۸۷ – −۲۸۶
گاه‌شماری کره‌ای۲۳۳۰
گاه‌شماری مینگو۱۹۱۵ پیش از گاه‌شماری جمهوری چین
民前۱۹۱۵年
گاه‌شماری هولوسن۹۹۹۷
گاه‌شماری‌های هندو
 - ویکرم سموت۵۳–۵۴
 - شاکا سامواتنامعلوم
 - کالی یوگا۳۰۹۸–۳۰۹۹
از تاریخ پیدایش رم۷۵۰
سال سلطنت انگلیسنامعلوم