الگو:سبز دودی/توضیحات

استفادهویرایش

این بخش از متن {{سبز دودی|رنگی}} است. دیده می‌شود:

این بخش از متن رنگی است.

داده‌های الگوویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده سبز دودی


این الگو رنگ متن ارائه شده را به سبز دودی تغییر می‌دهد.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Text1

متن به رنگ سبز دودی نمایش داده خواهد شد.

رشتهضروری

جستارهای وابستهویرایش

کد الگو   تخته رنگ