الگو:طبقه اجتماعی

توضیحات الگو
  • این الگو از الگوی {{Navbox with collapsible groups}} استفاده می‌کند. برای نمایش یک بخش خاص در حالی که بقیهٔ بخش‌ها نهفته باشند، اینگونه از الگو استفاده کنید: {{طبقه اجتماعی |بخش}} که بخش یکی از این‌ها می‌تواند باشد:
    • demographic
    • country
    (هنگام استفاده گیومه‌ها را قرار ندهید)

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

  • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{طبقه اجتماعی |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{طبقه اجتماعی |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{طبقه اجتماعی |state=autocollapse}} استفاده کنید.
  • collapsed به‌عنوان حالت پیش‌فرض قرار داده شده‌است.