الگو:فاصله/توضیحات

این الگو برای ایجاد یک یا چند فاصلهٔ نشکن استفاده می‌شود.

قواعد
{{فاصله|N}}
که در آن N، شمار فاصله‌ها که با N نشان داده شده، عددی است از ۲ تا ۱۵۰. به‌صورت پیش‌فرض، این الگو یک فاصله ایجاد می‌کند.


برای افزودن یک یا چند فاصلهٔ نشکن استفاده می‌شود

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

تعداد فاصله‌ها را مشخص می‌کند

پیش‌فرض
1
مثال
۳
مقدار خودکار
1
شمارهاختیاری

جستارهای وابستهویرایش