الگو:قطع دسترسی بی‌پایان

قطع دسترسی بی‌پایان

Glossy 3d blue hourglass.png

دسترسی ویرایشی شما برای مدتی نامعین قطع شده‌است. صفحه بحث شما کماکان فقط برای اعتراض به قطع دسترسی در چارچوب سیاست‌ها، قابل ویرایش است. اگر فکر می‌کنید در قطع دسترسی شما اشتباهی رخ داده‌است، می‌توانید پایینِ همین اخطار، متن {{بازکردن|دلیلتان را اینجا بنویسید ... .}} را اضافه کنید.

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

  • این الگو به روش زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

{{جا:قطع دسترسی بی‌پایان}}