الگو:قطع دسترسی موقت

قطع دسترسی موقت

Glossy 3d blue hourglass.png

دسترسی ویرایشی شما به مدت یک روز قطع شد؛ این قطع دسترسی موقتی است و به زودی یکی از مدیران به مشارکت‌های شما رسیدگی خواهد کرد. صفحه بحث شما کماکان فقط برای اعتراض به قطع دسترسی در چارچوب سیاست‌ها، قابل ویرایش است. اگر گمان می‌کنید این قطع دسترسی به اشتباه رخ داده است، در پایین همین پیام، در قالب {{بازکردن|دلیلتان را اینجا بنویسید ... .}} درخواست و دلیل‌های خود را اضافه کنید.

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای درج در صفحهٔ بحث کاربرهایی استفاده می‌شود که بر اساس اختیارات ویکی‌بانان به دلیل زیر قطع دسترسی شده اند:

حساب‌هایی که سابقاً ویرایش‌های مفید داشته ولی اینک در حال خرابکاری یا دشنام‌گویی هستند، فقط به صورت کوتاه‌مدت (حداکثر ۲۴ ساعت) برای پایان دادن به روند دشنام‌گویی و رسیدگی بعدی توسط مدیران

توجه کنید که این الگو خود، هشدار را در بخشی با عنوان قطع دسترسی موقت درج می‌کند و نیازی به == قطع دسترسی موقت == نیست.


شیوهٔ استفاده

{{جا:قطع دسترسی موقت}}

  • همچنین می‌توان به این الگو یک ورودی با نام دلیل نیز داد :
{{جا:قطع دسترسی موقت
|دلیل=جلوگیری از ادامهٔ خرابکاری
}}

وابسته