توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

از این الگو هنگامی استفاده می‌شود که بخواهیم نشان دهیم که یک الگو به لوآ تبدیل شده است. می‌توان از آن در صفحهٔ توضیحات/ یا در صفحهٔ بحث الگو استفاده کرد. همچنین این الگو به طور خودکار رده:الگوهای مبتنی بر لوآ را به الگوی میزبان (که این الگو در آن تراگنجانیده شده است)، می‌افزاید.

استفادهویرایش

استفاده ساده

{{لوآ|نام پودمان}}

همه پارامترها

{{لوآ|نام پودمان|یادداشت|رده=نام رده|بدون رده=true}}

نمونه‌هاویرایش

  • {{لوآ|پودمان:Testcase table}}
  • {{لوآ|پودمان:Testcase table}}

رده‌سازیویرایش

اگر صفحه‌های میزبان این الگو (صفحه‌هایی که این الگو در آنها تراگنجانیده شده است) در فضای نام الگو جای داشته باشند (به گفتهٔ دیگر، صفحه میزبان خودش یک الگو باشد) و این الگو در صفحه‌های توضیحات/ یا تمرین/ یا تمرین۲/ یا آزمایشی/ استفاده نشده باشد، آن گاه این الگو رده:الگوهای مبتنی بر لوآ را به صفحه میزبان می‌افزاید.

هر چند می‌توان با استفاده از پارامتر |رده= رده‌های دیگری را نیز به آن افزود. برای نمونه: |رده=الگوهای مبتنی بر رشته‌حرف لوآ

هم چنین اگر می‌خواهید رده‌سازی خودکار انجام نشود، از پارامتر |بدون رده=بله استفاده کنید.


جستارهای وابستهویرایش