[مبهم]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

این الگوی درون‌خطی در مقالات ویکی‌پدیا برای اظهارات مبهمی به کار می‌رود که نیاز به توجه و تغییر دارند.

در این الگو می‌توان از متغیر دلیل، و تاریخ استفاده کرد:

{{مبهم|دلیل=چرا؟|تاریخ=۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱}}


{{مبهم}} نتیجه می‌دهد: [مبهم]

بدین معنا که:
متن کنار این برچسب مبهم است و نیاز به شفاف‌سازی دارد.

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

بدون توصیف

مقدار خودکار
{{subst:DATE}}
تاریخپیشنهادشده
دلیلدلیل

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریختاریخ

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری


جستارهای وابستهویرایش