الگو:مشخص کنید

[مشخص کنید]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

این برچسب بر اساس ویکی‌پدیا:شیوه ارجاع به منابع؛ برای اطلاعات یا نقل‌قول‌های بدون مستندات، که جهت تکمیل، نیاز به مستنداتی دارند؛ مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این الگو به منظور برچسب زدن به متنی که به نظر مشکوک یا غلط می‌رسد، بویژه در مورد زندگی‌نامه افراد زنده استفاده نکنید. وگرنه لطفاً از بازبینی منبع استفاده شود.

جستارهای وابستهویرایش