الگو:مشکوک

[مشکوک ]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

از پارامترهای تاریخ و دلیل نیز می توان استفاده نمود.
{{مشکوک|دلیل=...|تاریخ=...}}

جستارهای وابستهویرایش