الگو:منبع مردود

[عدم مطابقت با منبع]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

از این الگو برای مشخص کردن مطالبی در مقاله‌ها استفاده کنید که با منبع همخوانی ندارند. ار پارمتر شماره 1(یا دلیل یا جزئیات) می توان برای نمایش شرحی کوچک در تایتل استفاده نمود. همچنین پارامتر تاریخ و بحث برای تعیین صفحه بحث.

جستارهای وابسته ویرایش