باز کردن منو اصلی

الگو:میانبر

(تغییرمسیر از الگو:میان‌بر)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]


توضیحات

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
نام سایت:بهشت پلاگین وردپرسنام سایت:بهشت پلاگین وردپرس

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری

جستارهای وابسته