الگو:حذف زمان‌دار

(تغییرمسیر از الگو:نامزد حذف)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

قالب داده

پیشنهاد حذف زمان‌دار صفحه با گفتن دلیل.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
دلیلدلیل

بدون توصیف

رشتهپیشنهادشده

جستارهای وابسته