باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
کهکشان راه شیری

مرکز کهکشان راه شیری در نور مادون سرخ گرفته شده توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر

عکاس: تلسکوپ فضایی اسپیتزر
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش