نگارهٔ روز
[[File:|500px |سحابی شاه‌تخته ]]

سحابی شاه‌تخته گرفته شده توسط تلسکوپ فضایی هابل

عکاس:تلسکوپ فضایی هابل
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش